Kimalteleva tomu

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.
Aikalaisarvio 1 | Aikalaisarvio 2

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

6/1950

Teosarvio

Uusi painos eroaa edellisestä siten, että on poistettu joukko yleisesti tunnettuja, laulukirjoissa esiintyviä runoja ja lisätty uudemmista runokokoelmista valikoituja sekä joitakin käsikirjoituksina saatuja. Kaunis, suositeltava kokoelma.