Israelin kärsimys

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

3/1967

Teosarvio

Kirjallisuushistoriallisesti kirja on mielenkiintoinen. Nelly Sachs on saanut Nobel-palkinnon, kärsinyt Hitlerin aikana ja on seesteisen ja tyynen alistuvasti uskonnollinen. Siinä on sellainen tausta, että teoksesta on vaikea sanoa mitään negatiivista. Urpo Huhtasen kansi on omiaan korostamaan tätä. Minä en ainakaan Sachsin näistä tuotteista pidä.