Palapeli

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

4/1984

Teosarvio

Nimensä mukaisesti teos on koottu erilaisista elementeistä, kepeähköistä katkelmista, joille kuitenkin löytyy myös yhdistävä tekijä: Paavilainen pohtii ja peilaa runoissaan taiteen olemusta, sen vastaanottoa ja tekemistä. Kirjailija tekee hilpeän surullisen matkan Särestöön: "Tiesin taas miten monet olisivat koska tahansa valmiit/ elämään elämänsä/ ilman taidetta." Kirjassa on paljolti Paavilaiselle ominaista kielipeliä, mutta toisinaan sävyt muuttuvat myös syvemmiksi, vakavammiksi, kuten Pentti Saarikoskelle omistetuissa runoissa. Kokoelma pitää sisällään myös kuvaa palapelistä, minuuden mosaiikista, josta aina puuttuu osia tai ne ovat väärässä järjestyksessä. Kevyesti ironisoiden runoilija kyselee omaa vajavaisuuttaan: "Runotar, auta epäuskoani,/ sillä miten voisi elää koskaan täyttä elämää,/ jos pelistä puuttuu näin paljon palasia?"