Hiljaisuudesta

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1985

Teosarvio

Monipuolisen kulttuurihenkilön mestarillinen runoteos, jonka näköpiiri ulottuu katonräystään pääskysistä apulantasäkkeihin ja maailman hädästä yksityisen ihmisen toivoon. Kokoelma on hauras, mutta syvällinen. Kirstinä tajuaa asioiden ja yhteyksien monimerkityksisyyttä vähän samaan tapaan kuin Saarikoski viimeisimmissä kokoelmissaan. Teos on vastareaktio absurdiuteen. Taide etsii ihmisen mahdollisuuksia - vaikkakin heikkoudessaan rajallisia. Kirstinällä on herkkä suhtautuminen luontoon: "Pääskynen, lapsen aatos, ; linnuista rakkain, ; vaivaton hiukkanen, jolle kiitos tästä, ; sinisestä, joka vielä on väri." Kokoelma assosioituu teokseen Talo maalla: näkökenttä on lähellä maata, realistinen. Väinö Kirstinä on runoilija, jonka merkitys 50-luvulta tähän päivään on tasapainottava ja psykologinen.