Hakkuut

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1978

Teosarvio

Warburton, Thomas: Hakkuut. Kertomus.

Kokoelman tunnevireet sivuavat kansallisromanttista näkemystä. Runokertomus hahmottaa Arttu Joenmiehen ja hänen kohtalotovereidensa elämäntarinan; samalla teos kertoo vuoden 1918 todellisuudesta suomalaisen luonnontunteen, elämäntapojen ja luonteiden lähtökohdista käsin. Seuranaan muistot, epävarmuus, hämmennys Arttu lähtee pakoon Niemen tehtaalta Hämeestä kohti pohjoista. Sota on merkinnyt paitsi Artulle myös kirjan muille henkilöhahmoille vammauttavaa kokemusta. Tarinat kulkevat rinnan ja toistensa ohi; runokertomuksessa on jykevyyttä ja arkaaista lämpöä. Warburtonin otos ihmisen valinnan mahdollisuuksista rakentuu hienostelemattomaksi, syvyysulottuvuudeltaan mielenkiintoiseksi teokseksi.