Suomalainen selluliittipolvi Andeilla

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Ilmestynyt numerossa

1/1983

Teosarvio

Valoaalto kuvaa uusissa runoissaan matkaa Latinalaiseen Amerikkaan, jonka hän kokee toisaalta muukalaisen ja ulkopuolisen tarkkailijan silmin, toisaalta vahvasti eläytyen. Runoilija näkee terävästi Latinalaisen Amerikan jyrkät luokkaerot, rikkaiden briljanttisormukset ja köyhien savuavat roskaläjät, joiden taustalla "kaupunki on hiljainen/ kuin vanha ammus .. ./ Etäistä marssin kumua/ kuuluu ilmassa". Persoonana Valoaalto on näissä runoissa mukana aikaisempaa voimakkaammin; niissä on väkevä eletyn tuntu, jota vahventavat matkalta palaavan ikävä sekä syvästi ja rajusti koettu ihmissuhde. Valoaallon ansioita ovat aitous, avoimuus ja spontaanisuus; verbaalinen vuolaus ja paljous puolestaan rasittavat hiukan tätäkin kokoelmaa.