Perhosen siivissä keltainen tuuli

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Ilmestynyt numerossa

2/1976

Teosarvio

Yhdessä viime vuonna ilmestyneiden Valittujen runojen kanssa Tyyne Saastamoisen tuotanto kipuaa toiselle kymmenelle; ennen ensimmäistä runokokoelmaansa (Yön sarvet, 1960) hän on julkaissut novelleja ja yhden romaanin. Teemat ovat enimmältään pysyneet samoina: yksinäisyys, vieraus, lapsuus, sisäiset ja ulkoiset vuodenajat. Ranskassa asuvan Saastamoisen suhde kieleen muotoutuu ainakin osittain toisen kielen kautta, ulkoapäin. Hän pohtii yhä uudelleen suhdettaan kirjoittamiseen, ennen muuta sanoihin; sanat ovat Saastamoiselle elintärkeitä ystäviä ja elintärkeitä vihollisia, jotka elävät omaa itsenäistä elämäänsä ja jotka hän pyrkii valjastamaan. Muutamaan edelliseen kokoelmaan verrattuna tämä on aavistuksen hermeettisempää, sulkeutuvampaa runoa.