Egyptiläistä postia

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

5/1983

Teosarvio

Kalevi Ahoniemen kaksi lähekkäin ilmestynyttä kirjaa jatkavat sarjaa, jossa aikaisemmin ovat ilmestyneet Espanjalaista postia (1977) ja Kreikkalaista postia (1981). Uusimmissa teoksissaan Ahoniemi liikkuu tämänhetkisillä Lähi-Idän kriisialueilla, mutta valitsee kirjeiden kirjoittajiksi yhtä hyvin historian henkilöitä, kuviteltuja tai todellisia. Tällä tavoin kirjailija osoittaa selvät kytkennät tähän päivään ja luo nykyisille tapahtumille taustaa. "Egyptiläistä postia" painottuu voittopuolisesti menneisyyteen, jumalallisten faaraoiden aikaan. Tyylillisestikin nämä proosarunot pyrkivät noudattelemaan vanhoja kirjoituksia. Historiasta tuttujen henkilöhahmojen välityksellä kirjoittaja kuitenkin lopulta paljastaa vallan ja vallankäytön ikuisesti toistuvat koneistot ja kuviot, jotka vaikuttavat ja pätevät tänäkin päivänä.