Tunnit

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1/1958

Teosarvio

Mirkka Rekola on uuden runon persoonallisimpia edustajia. Jäntevästi hän keskittyy pelkästään kuvalliseen ilmaisuun. Kokoelma vaatii lukijaltaan tiettyä ponnistusta ja vilkasta henkistä liikkuvuutta, sillä ilmaisu on puristettu mahdollisimman suppeaksi. Vähän kuivahkolta kokoelma vaikuttaa juuri tiukan ja niukan sanallisen asunsa vuoksi.