Kolmas lakeija

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

12/1985

Teosarvio

Neljännessä kokoelmassaan Hannu Kankaanpää rakentaa runonsa väljästi mutta samalla hermeettisesti ja jotenkin väkinäisesti: sanojen välissä käy hieman kolea tuuli, mutta runokuvien välittyminen ja tulkinta ei aina suju kitkatta, etenkin jos itse ei puhu tätä samaa urbaania kieltä. Edellisiä kokoelmia joskus rasittanut verbaalinen kikkailu on onnekseen jäänyt vähemmälle, ilmaisu on niukentunut ja samalla tiivistynyt. Kankaanpää tuntuu kulkevan vääjäämättä valitsemaansa tietä; hän on kaupungin laitakortteleiden runoilija, joka ei juuri aihettaan romantisoi. Vallitsevan lohduttomuuden ja karun totisuuden rikkoo väliin ironia, väliin hiukan synkeä huumori. Läheltä katsoessaan Kankaanpää tavoittaa runoihinsa myös herkkiä, intiimejä sävyjä: "Kahdella puolin puhe / taukoaa. / Lintu lentää rajan yli / noutaa hedelmän."