Satakunnan sananparsia

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1939

Teosarvio

Aikaisemmin julkaistuihin, eri maakunnista kerättyihin sananparsikokoelmiin on nyt liittynyt.L. 1. Kaukamaan ja Niilo Valosen toimittama valikoima satakuntalaisia sananparsia. Ne ovat hauskoin kuvavinjetein ryhmitetyt aiheidensa mukaan ja tarjoavat. huvittavaa, jopa opettavaakin lukemista etenkin
niille, joille murre on tuttua.

Satakunnan kirjastoihin ja suurehkoihin kirjastoihin muuallakin.