Sudenmorsian

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1937

Teosarvio

Aino Kallas on rakentanut tämän näytelmän samannimisen, ennen julkaisemansa tarinan pohjalle, jonka aihe on noita-vainojen ajalta: metsän henki lumoo metsänvartijan vaimon Aalon, hän karkaa metsään sudentalja harteillaan; hänen miehensä antaa hänet oikeuden käsiin ja hänet tuomitaan »sudenmorsiamena» kuolemaan, mutta hän pääsee pakenemaan saa-dakseen lopulta surmansa - käydessään vielä kerran kotona lastaan katsomassa - miehensä ampumasta hopealuodista. Väkevätunnelmainen ja aiheensa erikoisuudella tehoava näytelmä.