"Ohoi, nosta isopurje"

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

3/1945

Teosarvio

Taiteilija-kirjailija vie lokikirjan muistiinpanojen muodossa lukijansa meren henkeen. Nuori taiteilija on päässyt Ateneumista ja saanut stipendin. Erinäisistä syistä hän päättää käyttää sen maalausaiheita etsien meripurjehdukseen. Näillä reippailla retkillä hän mukanaolevine pikkuveljineen tapaa vaarallisia rannikkorosvoja ja syntyy luonnollisesti vauhdikasta juonta. Juonen ohessa lukija pääsee osalliseksi virkistävästä, avartavasta meren hengestä.

E. S-la.