Lähin omainen

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

10/1963

Teosarvio

Isotalon neljäs romaani, kypsin ja omaäänisin, jossa hän ilmeisen kokemuspohjaisesti ja vakuuttavasti kertoo sodasta viiden ja puolen vuoden palveluksen jälkeen kotiutetun alikersantin juurettomuudesta ja päämärättömästä vaeltelusta asuin- ja työpaikasta toiseen, naisesta toiseen. Juurettomuuden näkyvänä syynä on se, ettei hänellä ole ”lähintä omaista”: hän on naimaton ja hänen äitinsä on kuollut sodan kestäessä. – Juurettomuudella on kuitenkin syvemmät syynsä miehen luonteessa ja siinä, miten sota on sitä kolhinut. Niukoin ja vaimein, mutta erittäin tehoisin ja omaleimaisin keinoin Isotalo kertoo sodasta palaavan sisäisestä levottomuudesta ja koleasta, autiudesta, itsensä etsimisestä ja pysyvän olinpaikan haeskelusta. Tämä romaani on hyvin intensiivisesti ja mielekkäästi toteutettu kerronnankokonaisuus, viritykseltään herkkä ja aito. Ehdottomasti kirjastoihin!