Rutto

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

3-4/1949

Teosarvio

Rutto on eräs Ranskan sodanjälkeisen kirjallisuuden huomattavimpia teoksia. Sen aiheena on afrikkalaisessa Oranin kaupungissa puhjennut rutto, joka aiheuttaa sen, että kaupunki eristetään kokonaan muusta maailmasta. Tapahtuma kaikkine seurauksineen on kuitenkin käsitettävä kokonaan symbooliseksi, ja tekijän päätarkoitus onkin osoittaa, miten tällaisessa pahuuden voimien valtaan joutuneessa yhdyskunnassa sekä ihmisten hyvät että huonot ominaisuudet paljastuvat tavallista voimakkaampina. Kuultavan kirkas, hienosti kirjoitettu ja ajatuksia herättävä teos.

T. P.