Kasvot elämän varrelta

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

3/1980

Teosarvio

Hannu Salakkaa ei mielellään rasittaisi luonnonlyyrikon nimikkeellä, vaikka hän eittämättä sitä onkin. Hänen 'keskeisimpiä runoelementtejään ovat jo viiden kokoelman mitan olleet puut, metsä, valo ja vesi, mutta sortumatta tyypillisyyksiin hän on johdonmukaisesti toteuttanut omintakeista näkemystään, temaattisesti niukkaa ja ajan mittaan kenties köyhääkin, mutta kieleltään harkittua ja tiivistä. – Yksinäisyys ja erillisyys, raskas ja uneliaskin pessimismi sävyttävät voimakkaasti 'koko hänen tuotantoaan, jossa menneisyys on läsnä nykyisyyttä todellisempana. "Kasvot elämän varrelta" antaa kuitenkin viitteitä katseen suuntautumisesta ulospäin, metsään linnoittautuneen runoilijan lisääntyvästä kontaktoinnista maailman kanssa; suuremmasta optimismista tuskin voidaan silti puhua, mutta tällä tavoin runot saavat tarpeellista happea, ilmaa josta hengittää.