Ongelmatyttö ja muita pakinoita

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Ilmestynyt numerossa

2/1954

Teosarvio

Oiva Paloheimon pakinat ovat lahjakkaan kynän aina luistavia, joskus loistavia sipaisuja. Välitöitä suurempien töiden lomassa, mutta välitöitä, joiden joukossa on muutamia todellisia pakinahelmiä. Parasta näissä on Paloheimon lapsensieluntuntemus ja valloittava lämmin inhimillisyys, joka ei voine jättää ainoatakaan lukijaa piittaamattomaksi. Ei silloinkaan, kun Paloheimon onneton lyhytjännitteisyys tekee sen, että pakina putoaa uljaasta liitolennostaan kuin siipeenammuttu lintu. Suosittelen.