Kiinalaista viisautta

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

12/1984

Teosarvio

Sananlaskujen luonne ja aihepiiri on pitkälti yleismaailmallinen, mutta ne saavat leimansa kulttuuripiiristä, jossa ne ovat syntyneet. Valikoimaa tehtäessä on päämääränä pidetty luettavuutta ilman lisäselityksiä. Mukaan on siten otettu nimenomaan sellaisia sananlaskuja. jotka voi käsittää yleispäteviksi. Sananlaskut on käännetty suoraan kiinan kielestä. Ne on järjestetty aihepiireittäin; mukana ovat ihmiselämän eri alueet ja elämäntaidon kysymykset. Sananlaskut ovat sattuvia ja usein lähellä runoutta. Kirja on kaunisasuinen. Sen kuvitus on valittu vanhoista kiinalaisista maalaustaiteen oppikirjoista.