Talvi on hiljaisuutta ja vastarintaa

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Ilmestynyt numerossa

6/1986

Teosarvio

Suomenruotsalaisuuden olemuksesta on viime aikoina keskusteltu laajemminkin, mutta tämän antologian yhteydessä herää jälleen kysymys, miksi suomenruotsalainen lyriikka poikkeaa ilmeeltään niin oleellisesti suomalaisesta. Miksi se tässäkin on ikään kuin avoimempaa, irtonaisempaa ja myös kriittisempää? Vastaukset löytyvät epäilemättä erilaisesta kulttuuritaustasta; esim. suomalaiselle lyriikalle niin ominaiset luontorunot puuttuvat tästä valikoimasta lähes kokonaan. Teos esittelee 15 nuorta runoilijaa ja heidän tuotantoaan vuosina 1975-85. Yleisilmeeltään tämä runous on kriittistä, kantaa ottavaa, erittelevääkin. Se heittäytyy kieleen tavalla joka paljastaa maailman ja todellisuuden sellaisena kuin se on tai on koettavissa. Varsin pitkälle se on protesti kulutusyhteiskuntaa. automaatiota ja tietotekniikkaa vastaan, mikä parhaiten kiteytynee Dick Karlssonin runossa "Homo homini lupus".