Velkakirja

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

10/1968

Teosarvio

Kilpailu on eräs aikamme tunnuksia. Eteenpäin on päästävä, menestystä saatava vaikkapa toisten kustannuksella. On saatava asunto ja parempi asunto, auto ja isompi auto, on oltava Elintaso. Tästä kilpailusta antaa Kurvisen romaani sattuvan kuvan. Varsinainen päähenkilö on vakuutusyhtiön osastopäällikkö, vaatimattomista oloista lähtenyt mutta omin neuvoin yhteiskunnan tikkaita noussut. Henkilönä hän on sympaattinen, hän kyllä tajuaa, ettei elintasokilpa saisi olla tärkeintä. Nyky-yhteiskunta kuitenkin pakottaa toisinajattelevankin mukaan kilpailuun, ikävä totuus on, että raha ratkaisee. Kurvisella on asiasta hyviä havaintoja.