Käännekohta

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1969

Teosarvio

Epäilen vieläkin olevan henkilöitä - jopa kirjastonhoitajia - jotka luulevat runoilijan liikkuvan erossa todellisuudesta ja jotka mukamas realisteina samalla katsovat itsellään olevan varaa sivuuttaa runoilijat. No, ottakoot he vaikka Rossin Käännekohdan. Siinä puhutaan mm. Neuvostoliitosta, Yhdysvalloista, tykkimiehistä, monopoleista ja asunnonvälittäjistä, jotka kaikki ovat tosiasioita. Pääasiana on Tšekkoslovakian kriisi. Rossi on kirjoittanut siitä ilahduttavan helppolukuista ja onneksi vaikeasti unohdettavaa julistusta. Hän pitää lujasti kiinni oikeudestamme tietää ja velvollisuudestamme kysyä ja hän katsoo Neuvostoliiton menettelyn kommunismin vääristämiseksi ja sosialismin tukahduttamiseksi. Toisaalta mekään, jotka pidämme itseämme syyttöminä Tšekkoslovakian tapahtumiin, emme välty Rossin arvostelulta - arvostelu suuntautuu jokaiseen, joka kyselemättä pitää yllä tukehduttavia järjestelmiä ja laitoksia. Aseena Rossilla on mm. ironia. Niinikään hänen kirjassaan on nyt huomattavan paljon tuollaista perinteellistä lyriikan kuulakkuutta.