Hellurei

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

3/1944

Teosarvio

Vaasan Jaakkoo on edelleen täydessä loistokunnossa; tosin eräät viinahenkiset jutut olisivat voineet jäädä kokoelmaan ottamatta. Etelä-Pohjanmaan kirjastoihin.

I. H-u.