Tilinpäätös

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

7-8/1947

Teosarvio

Tämä näytelmätrilogia on eräs kaikkein voimakkaimpia teoksia, mitä äskeisistä sodistamme on kirjoitettu, vaikka se ei olekaan riittävästi enempää ajatuksellisesti kuin taiteellisestikaan seestynyt, jotta sitä voitaisiin pitää todella suurena tilintekona. Se on pikemmin kaikki sodan vaiheet kokoneen nuoren miehen siulunjännityksen kaoottinen purkautuma, jossa on runsaasti sekä pätevää että epäpätevää ainesta. Mutta tällaisenaankin se on ajatuksia herättävä ja huomiota ansaitseva kirja.

T. P.