Tämä suuri illuusio, nämä kalliit leikit

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Ilmestynyt numerossa

5/1985

Teosarvio

Melko laajan kokoelman runoja on julkaistu jo aiemmin eri yhteyksissä. Kirjan pää teemoiksi muodostuvat luonnonvarojen tuhlaus, kerskakulutus sekä vallankäytön eri muodot. Westerisen yhteiskuntakritiikki on pessimististä, kirpeää ja kärjistävää samaan tapaan kuin esim. Reino Rinteellä, jonka sukulaissieluksi kirjoittaja monella tavoin osoittautuu. Ajatuksellisesti runot ottavat selkeästi kantaa ihmisen ja maailman tulevaisuuden puolesta. Runoutena niitä lienee tarpeetonta lähteä arvioimaan; viisaasti kirjoittaja onkin nimennyt tekstinsä säeproosaksi, mitä kaikkea se sitten lieneekään.