Kersantin poika

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

10/1971

Teosarvio

Meri, Veijo: Kersantin poika. Romaani.

Aika on kesä 1939, paikka varuskunta-alue Karjalan Kannaksella. Päähenkilö on lapsi, kersantin poika, jonka toimintaa, ajatuksia ja havaintoja seurataan vuorokauden ajan kotona ja ulkosalla, lopuksi retkellä Terijoelle. Kuten Merellä aina, kerrontaan liittyy näennäisesti irrallisia tarinoita sieltä täältä, joku kertoo merkillisen kokemuksen, poika muistelee aiemmin näkemäänsä tai kuulemaansa. Varuskunta-alueen sosiaaliset suhteet ja elämän omalaatuiset piirteet havainnollistuvat muutamalla viittauksella. Meri on kehittänyt oman rauhallisen ilmaisunsa, pinnalta niukan mutta pinnan alta rikkaan ja monikerroksisen.