Malte Laurids Briggen muistiinpanot

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Ilmestynyt numerossa

6/1985

Teosarvio

"Ah, mutta eihän runoista mihinkään ole, jos ne kirjoittaa varhain. Pitäisi odottaa ja koko elämän ajan ja jos mahdollista pitkän elämän ajan koota sen merkitystä ja makeutta, ja sitten, aivan lopuksi, voisi ehkä kirjoittaa kymmenen riviä, jotka olisivat hyviä. Sillä eivät runot ole tunteita kuten ihmiset luulevat (niitä on kaikilla kyllin varhain) - ne ovat kokemuksia. Yhden ainoan säkeen tähden täytyy nähdä monia kaupunkeja, ihmisiä ja esineitä, täytyy tuntea eläimiä, tuntea itsessään kuinka linnut lentävät ja tietää, millaisin elein pienet kukat avautuvat aamuisin." - Tämä pitkä lainaus Rainer Maria Rilken (1875-1926) vuosina 1904-10 kirjoittamasta fiktiivisestä omaelämäkerrasta kertoo teoksen vapaiden mieli- ja muistikuvien varassa liikkuvasta sävytyksestä enemmän kuin minunkaltaiseni proosallinen lukija omin sanoin konsanaan pystyy ilmaisemaan: kuvaavaa kyllä innoittuneimmat lehtiarvostelut Sinikka Kallion mainiosta suomennoksesta kirjoittivat nimenomaan runoilijat Lassi Nummi ja Arto Virtanen. Outona annan sanamusiikin soljua editseni, kiinnekohtaa Rilken kaupunkeihin, ihmisiin ja esineisiin en saa. Rilken muistiinpanot kiteyttävät käsityksen taideteoksesta omana, sulkeutuneena maailmanaan.