Hunnutettu

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1936

Teosarvio

Runot on omistettu »rakkaalle sisarelleni tuolla puolen». Monessa kauniissa runossa runoilija puhuukin tälle edeltä menneelle sisarelle ja toivoo voivansa astua rajan yli käsi tämän kädessä. Tomu, ruumis, on se huntu, joka estää vielä näkemästä tuolle puolen. Laulut ovat hyvin persoonallisia ja niiden runollinen voima on ihmeteltävä. Muoto on hallittu taitavasti. Kuten aikaisemminkin Saima Harmaja käyttelee paljon omintakeisia, hyviä runo kuvia ja rikasta kieltä.