Sissipäällikön unelma

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1935

Teosarvio

Tässä sissisotien aikakautta elävöittävässä romaanissa on yllättävän hyvä kertojaote. Suurelta osalta kuvaus Kainuun ja Vienan maiden kansojen ristiriitaisuuksista on voimakkaasti, ajatuksia herättävästi mieleenpainuva. Kirjassa oleva rakkausaihe tuskin leimaa sitä »lapsilta kielletyksi», joskin sellainenkin ajatus välistä pyrkii mieleen nousemaan. Varsinaiseksi suureksi taideromaaniksi ei tämä kertomus nouse siksi, että ihmiskuvaus lopultakin jää juonenkehittelyn keskeisyyden takia vähäiseksi. Kuitenkin merkillepantavimpia historiallisia romaaniyrityksiä.