Mäntykukka

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

6/1983

Teosarvio

Tua Forsström on suomenruotsalainen runoilija, jonka viidestä kokoelmasta kaksi viimeisintä ilmestyy nyt yhteisniteenä suomeksi. Tätä käännöstyötä tervehtii ilolla, sillä Forsström osoittautuu todella merkittäväksi lyyrikoksi. Runojen lähtökohtana ovat useimmiten hyvinkin arkiset elämäntilanteet, jotka omintakeisen, hienoviritteisen ja täsmällisen kielen myötä kasvavat kokonaisvaltaisiksi ja näkemyksellisiksi oivalluksiksi. Sattuvasti runoilija kuvaa ihmisen tilaa tämänhetkisessä maailmassa, yksinäisyyttä ja irrallisuutta. Kaiken abstrahoitumisen vastapainoksi on tartuttava kiinni todellisiin ja aitoihin tuntoihin ja tunteisiin, jotta elämä ei olisi pelkästään hengissä pysyttelemistä, Forsström ei julista eikä alleviivaa sanottavaansa; hän uskoo kielen mah-dollisuuksiin, ja osoittaa näillä runoillaan olevansa oikeassa. - Caj Westerberg on onnistunut hyvin sisäistämään Forsströmin runokielen ja tehnyt siitä nautittavan suomennoksen.