Olen vieras sattumalta

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1987

Teosarvio

Toivo Laakson lyriikka on aina ollut jollakin tavoin rosoisen ja kotoisen tuntuista, kuin rohdinta. Rinnastukseksi nykyisyydelle Laakso tuo lapsuuden muistot. Tekstin idea on pysähtyneisyydessä. Runot kasvavat laajuuteensa ajattomuudesta, hirsi talojen vierustoilta. Kokoelmissa on metsän tuoksu ja ihmisen työn jälki. Runot on valittu teoksista Epäkiitolliset näyt 1966, Maan reunalla 1972, Kun elää saat 1977, Tapahtukoon sade, huuhtokoon ikävä 1981, Sukua 1983, Kerran 1984 ja vuonna 1985 Parnassossa julkaistusta Olen vieras sattumalta.