Kalenterin lehtiä

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

6/1983

Teosarvio

Jorma Etto on jakanut kokoelmansa osastoihin vuodenaikojen rytmin mukaan, millä hän haluaa osoittaa luonnon ja vuodenaikojen oleellisen merkityksen pohjoisen ihmiselle. Runot ovat lähinnä ympäröivästä elämästä kimpoavia impressioita ja ajatuskuvioita, joilla kirjoittaja pyrkii tuomaan esiin pienten asioiden suuruutta. Toisinaan Etto kuvaa Etelän ja Pohjoisen välisiä vuorovaikutussuhteita ja perinteistä kitkaa, toisinaan ottaa laajemminkin kantaa maailman tapahtumiin. Vaikka kokoelma onkin melko epätasainen, onnistuu Etto ajoittain nytkin tavoittamaan jotain perin oleellista suomalaisuudesta, lappilaisuudesta ja miksei myös koko maailman nykytilasta: "ATK sen kaiken tekee, kaiken mihin ei ehdi/ menevä mies, menevä mies ja menestyvä,/ tietokone sen kaiken tekee, mihin hän ei millään ehdi:/ se, esimerkiksi, elää tätä elämää".