Kesä kesältä syvemmin

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1978

Teosarvio

Salakan runoissa kiinnittää huomiota tietynlaiseen vertikaalisuuteen, tasojen verkkaiseen liikkeeseen, horisonttiin. Tyyni vesi, rantaviiva ja "linnut lentävät pimeyden halki ääntä päästämättä." Ajatusten ulot-tuvuudet, mietteet ovat löydettävissä tasoelementtien lomasta. Tämä kolmas kokoelma osoittaa kirjailijan kypsyneen, runot ovat muuttuneet valoisammiksi ja vapautuneemmiksi. Ne ovat hillittyjä, suomalaisen kesän tunnelmiin liittyviä osia musiikista; niissä on luopumista, realismin lämpöä. Ainekset tässä kokoelmassa samoinkuin aikaisemmissakin ovat hallitussa taiteellisessa suhteessa toisiinsa.