Sulkakäärme

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

7-8/1945

Teosarvio

Omalaatuisen englantilaisen kirjallisen kumousmiehen ja elämänuudistajan persoonallisimpia ja voimaikkaimpia teoksia. Kuvitellun, ensimmäisen maailmansodan jälkeiseen Meksikoon sijoitetun uskonnollis-valtiolliset vallankumouksen puitteissa tekijä pyrkii julistamaan kerrassaan epäsovinnaista käsitystään miehen ja naisen suhteesta ja ihmisen suhteesta jumaluuteen. Lawrencen eräänlainen materialistinen veren mystiikka repii ja pyrkii murskaamaan perinnäisiä katsomuksiamme, mutta arvostelukykyinen lukijä löytää siitä kielteisen ohella myös paljon sellaista, joka kykenee avartamaan käsitystämme olemassaolomme perusteista.

T. P.