Uno boy

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

5/1983

Teosarvio

Historiallisesta perspektiivistä käsin Katri Kokko luo plastisen kokonaisuuden, esikoisrunokokoelmansa. Teoksen osat, 'Lähdöt' 1-10 muodostavat sisällöllisen kokonaisuuden. Jännitteet kohoavat loppua kohti siten, että osa 8, 'Sapfon muistoajo (Monte)', on ilmavuudessaan hyvä. Karri Kokko tavoittaa ei niinkään lyyrisen, vaan arkkitehtonisen verbaalisen tason, jossa kokonaisuutta kannattavana elementtinä on Raamatun luomiskertomuksen alku. Aivan ilman säröilyä teksti ei sisällöllisesti toimi. Kokon kvaliteetti on mielenkiintoinen ja jo omintakeinen lyyrisessä kentässämme. Nuoruus vivahteineen ilmenee liikkeen ja dynaamisen jännitteen korostuneisuutena teoksessa. Paitsi ujoutta runoteoksessa on taidokkuutta kirjailijan kielellisessä ja kuvallisessa ilmaisussa.