Punikkityttö ja jääkäriupseeri

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Ilmestynyt numerossa

2/1983

Teosarvio

Melkoinen erikoisuus on viipurilaisen aatelistytön sepittämä kertomus punikkitytöstä ja jääkäriupseerista. Tekijä on päästänyt mielikuvituksensa valloilleen Hiljan ja Hugon romanssia muovatessaan. Tämä on tapahtunut varmasti myös pilke silmäkulmassa päätellen kuvien yksityiskohdista ja puhekuplista, joista voi löytää leikillisyyttä aina ilveilyyn saakka sekä myös ironiaa. Naivistisesta tyylistään huolimatta kirjalla on kulttuurihistoriallistakin arvoa sen kuvatessa pikkutarkasti lähes 70 vuoden takaista sisustustyyliä, pukeutumista ja miljöötä. Kaiken kaikkiaan teos on balladinomainen, kuvitettu vastike "Vilholle ja Bertalle" tai muille sentapaisille laulelmille.