Ko Pumpula flikat jokken putos. Turkulaiskaskuja 2

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Ilmestynyt numerossa

3/1971

Teosarvio

Ko Pumpula flikat jokken putos.
Turkulaiskaskuja II.

Kaskukokoelmien yleisin vika on niiden epätasaisuus. Paikalliskaskukokoelmalle tämän vian voi antaa anteeksi, koska kuitenkin kaikki enemmän tai vähemmän liittyvät aiheeseen: paikkakuntaan. Turun kaskut kiinnostanevat lähinnä sellaisia turkulaisia, joilla on pitkäaikainen omakohtainen kokemus niiden tapahtuma-alueilta. Kirjan sisältö on suurelta osalta todella turkulaista, vain muutamia yleiskaskuja on sijoitettu paikallisiin kehyksiin. Toivoa sopii, että ainakin kulttuurikaskujen osalta keräämistä jatkettaisiin, sillä nyt ilmestyneissä kahdessa osassa on vasta alku. Kirjan kestävyys ei ole parhaita: sidelangat katkesivat ensimmäistä kertaa luettaessa.