Maallisia lauluja

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

11/1974

Teosarvio

Aulikki Oksasen laulut jatkavat työväenliikkeen lauluperinnettä. Ne ovat tarkoitetut työväenliikkeen tarpeisiin ja tilaisuuksiin. Kaj Chydeniuksen säveltämänä osa lauluista on tullut useimmille tutuiksi. Oksasen tapa kirjoittaa on mutkaton, puhdaspiirteinen, runojen elinvoima tulee esille parhaiten kuultuna levyltä tai radiosta. Niiden naivismi, selkeys ja väri kohoavat iskuvoimaksi laulettaessa. Useiden runojen kuvasto on maanläheinen, kotoinen kuin rusinapulla tai kuin "hevonen jonka päällä on ruskea loimi". KOM-teatterin esittämä 'Avaruuslintu' tuntuu luettuna vieraalta toisin kuin laulut yhteiskuntaelämän epäkohdista, joista tutuin on "Laulu siirtotyömaasta".