Idän ja lännen runot

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

5/1964

Teosarvio

Idän ja lännen runot on ilahduttavimpia runokäännöskokoelmia, mitä meillä viime aikoina on ilmestynyt. Erittäinkin Markku Lahtela on tehnyt uraauurtavaa työtä neuvostoliittolaisen uuden runouden kääntäjänä, ja tehokkailta tuntuvat myös Anselm Hollon suomennokset. Uusien tuulien puhaltaminen käy ilmi niin idän kuin lännenkin runoissa, mutta sisin niissä on säilyttänyt oman luonteensa, kuten aidossa runoudessa aina. Jos joku tahtoo tietää, mitä todella tapahtuu, hänen kannattaa tutustua tähän kokoelmaan. Mielestäni teos kuuluu kaikkiin aikaansa seuraaviin kirjastoihin.