Kaikenlaisia saaliita

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1/1965

Teosarvio

Uud. laitos kirjoista Kalavaleita ja eräkaskuja ja Se suuri hauki. Kala- ja metsämiesten kaskut lienevät kautta aikojen olleet parin kolmen tunnetun teeman muunnelmia. Niinpä tuntuvat tässäkin kokoelmassa jäävän voiton puolelle tunnettujen pakinoitsijoiden eräjutut, joissa kertojantaide ja -taito pääsee oikeuksiinsa ja "tekee" todella hyvän tarinan. Eipä silti, etteikö varsinaisissa kalastus- ja metsästyskaskuissakin olisi joitakin oivallisia väläyksiä – poikkeuksina tosin. Kuvitus noudattelee aiheitten sävyjä. Kirjastoihin.