Ruma Elsa

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

6/1949

Teosarvio

Suuren näyttämömenestyksen saavuttanut huvinäytelmä, joka luettunakin virittää mieleen kevyttä iloa ja antaa hyvän käsityksen tekijän taidosta koomillisten tilanteiden luojana ja kehittelijänä.

V. S.