Kolme komediaa

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

3/1973

Teosarvio

Klassillinen kreikkalainen komedia on ollut meillä vähemmän tunnettua kuin vähän vanhempi tragedia. Siksi on pidettävä onnellisena tapauksena tämän teoksen ilmestymistä - yhtaikaa kokonaista kolme Aristofaneen komediaa. Niin näytelmän kuin teatterin tekniikka on jo toinen kuin esim. Sofokleen aikana; tämäkin seikka lisää mielenkiintoa. Suomentaja on antanut esipuheessaan viitteitä esim. komedioiden metriikasta, erikseen vielä nimien ääntämisohjeita, ja vihdoin on tekstiä myötäilevässä huomautusten osastossa monia tarpeellisia tietoja. Vähän kömpelöiltä suomennokset paikka paikoin tuntuvat, mikä johtuu siitä, että runomitasta on pidetty jäykästi kiinni. Ymmärtämisvaikeuksia ei toki ole.