Eroikka

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

11/1982

Teosarvio

Edellisestä runokokoelmastaan "Arjen armada" Ilpo Tiihonen sai Valtion kirjallisuuspalkinnon 1981. Tiihosen runot ovat perustuneet paljolti taitavaan kielelliseen iloitteluun ja omaperäisiin irtonaisiin kielikuviin, jotka ennen muuta ovat välittäneet tämän hetken urbaania suomalaista todellisuutta. Uudessa kokoelmassa ovat entiset ainekset tallella, mutta se on myös selvästi edeltäjiään toimivampi ja hallitumpi. Aiemmin häirinnyt pelkän verbaalisen kikkailun tuntu on lähestulkoon kadonnut tavoitteellisemman ilmaisun tieltä. Tiihonen käyttää runoissaan entistäkin hätkähdyttävämpiä ja rajumpia rinnastuksia ja paikoin surrealistissävyisiäkin kielikuvia, joiden muodostama verkko tihenee tehokkaiksi ja vaikuttaviksi, joskus varsin kipeiksikin elämätunnoiksi.