Aivot

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

10/1982

Teosarvio

Amerikkalaisen kirurgi-kirjailijan kahdessa lääkäriromaanissa - aikaisemmin suomennettu "Kooma" ja nyt tämä "Aivot" - suursairaala nähdään miltei eräänlaisena kauhujen kammiona, jonka seinien sisällä potilas on parhaimmillaankin vain tutkimusobjekti, mutta enimmäkseen turvaton poloinen kyynisten, häikäilemättömien ja omanvoitonpyyteisten tai jopa mielisairaiden lääkäreiden ja muun hoitokunnan armoilla. Hengissä säilyminen tällaisessa sairaalassa on sattuman varassa, sillä rikollisten jäljille päästään vain vahingossa löydetyn johtolangan ja poikkeuksellisen sinnikkään yksityisen lääkärin tai tutkijan toimenpiteiden perusteella. Tavallisen ihmisen luottamusta sairaalajärjestelmään tällainen romaani ei ainakaan palvele vaan pikemminkin ruokkii hänen ennakkopelkojaan. Jännitysromaaniksi siinä on liikaa teknisten menetelmien selostelua, joka katkoo pääjuonen sirpaleiksi, ja eettiseksi paljastusromaaniksi se on makaaberissa herkuttelussaan kyyninen ja laskelmoiva.