Päässälaskua

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

6/1982

Teosarvio

Ihara Saikakun (1642-1705) tunnemme jo parista aistillisen, maksetun rakkauden maailmaan sijoittuneesta novellikokoelmasta. Hänen aikanaan japanilainen kirjallisuus keskiluokkaistui ja kaupunkilaistui. Tässä kokoelmassa päähenkilöt ovat ahneita, maallisen omaisuuden orjia ja uhreja, velkaantuneita kaupunkilaisia, jotka luotolla kulutustavarat hankittuaan joutuvat maksamaan velkansa virallisina luotonmaksupäivinä. Merkittävin näistä päivistä on uudenvuo-denaatto. Saikaku kuvaa melkein kansatieteellisen tarkasti mutta myös elävästi tunnelmia tuona päivänä monen eri rahavaikeuksiin joutuneen silmin. Hän ei juuri psykologisoi, opeta tai dramatisoi tarinoissaan vaan luottaa niiden itsenäiseen todistusvoimaan. Japanilaiset puupiirrokset ja kääntäjän tiiviin monipuoliset selitykset kuvittavat osaltaan kolmen vuosisadan takaista elämää.