Kukkia keulapuulla

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

4/1982

Teosarvio

Neljän harrastajakirjoittajan yhteinen runokokoelma pohjautuu esityksiin, jotka ovat koostuneet runoista, lauluista ja musiikista. Alkuperäisestä yhteydestään irrotettuina runot edustavat varsin tyypillistä harrastajatasoa, joten kirjaksi kokoamisen mielekkyyttä jää hiukan epäilemään. Muita "ammattitaitoisemmin" kirjoittavat Arja Vuorenpää ja Annikki Furuholm; Vuorenpään runot muodostavat sarjan, joka enimmältään on seesteistä, toteavaa puhetta läheiselle ihmiselle, mutta ei jaksa nousta yksityisestä yleisempään merkitykseen, ja Furuholm puolestaan kokeilee kalevalamitan käyttöä nykyhetken tuntojen kuvaamiseen.