Sen verran Pohojolasta..

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

4/1982

Teosarvio

On meillä muuallakin kuin Helsingissä lehtipiirtäjiä. Ei vain edes kotimaassa leviä tieto tarpeeksi. Santamäen hienon herkkä viiva on kuitenkin kuulemma tunnettu jo näyttelyistä useissa Euroopan maissa sekä Kanadassa. Kirjojakin on julkaistu jo kolme ennen tätä, mutta nekin ovat jääneet tämän pääkaupunkikeskeisyyden jalkoihin - häpeä tunnustaa. Tervetuloa nyt kuitenkin tänne etelään niin sananparret kuin kuvatkin! Ilmeikkäitä ovat kuvien henkilöitten kasvot ja puhuvia ovat ruumiin elekieli ja muodot. Tyypeissä on jotakin Tantun hahmoja muistuttavaa, mutta syy lienee malleissa eikä tietoisessa "lainaamisessa" - samoja suomalaisiahan piirtäjämme käyttävät malleinaan. Sananparret ja niitten naseva murreasu ovat nautittavia, pelkistetty kuva vielä hienosti säestää asiaa. Kiinnostava tuttavuus ja pohjoisessa arvattavasti kotiseudun rakkauden sävyttämänä vastaanotettu. Näitten asioitten tallentaminen on tärkeätä työtä.