Hopeinen viiva

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1982

Teosarvio

Myönteistä näissä uusissa omaelämäkerrallisissa pohdinnoissa mielestäni olisi, jos me niistä oppisim-me itsekukin puhumaan ns. vaikeista asioista, surusta, sai¬raudesta, menetyksistä ja kuolemasta avoimemmalla lähimmäiskielellä ja toistemme vastaanottokykyyn luottaen. Tämän kirjan tekijä on kymmenisen vuotta sitten uutisainesta antaneen lento-onnettomuuden erään uhrin, konetta ohjanneen nuoren lentäjän leski, ja kirjan aiheena on pitkällinen ja monivaiheinen surutyö, jota vasta ajan oloon lievitti uskonnollinen vakaumus, vaikka se oli jo ollut yhteinen molemmille aviopuolisoille. Tekijä kuvaa menetykseensä liittyneet moninaiset tunnetilat ja nuoren onnellisen avioliiton katkeamisesta johtuvan fyysisen kaipuun niin avoimesti ja vilpittömästi, että siitä kenties saattaa olla apua jollekin vasta nyt menetyksen kokeneelle myötäkärsijälle. Tekijän taholta oikein on mielestäni ollut osoittaa, ettei uskonto suinkaan ole oopiumia surun turruttamiseen vaan voima, joka auttaa uskovan elämän puolelle.