Rahkasammal

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

4/1980

Teosarvio

Irma Telkin runojen perustana on pitkään sairastaneen näkökulma elämään: toisaalta oma sairaus ja kapinointi, henkilökohtainen uskonnollinen kokemus ja ilo pienistä, arkisista asioista, toisaalta paikoin terävätkin havainnot kanssaihmisistä ja erityisesti heidän suhtautumisestaan potilaaseen ja sairauteen. Paitsi sivusuuntaan ihmiseltä ihmiselle - runojen viesti kulkee myös "vertikaalisessa" tasossa, kirjoittajan henkilökohtaisena Jumala-yhteytenä. - Kokonaisuutena kokoelma on kuitenkin vielä hajanainen ja epätasainen eikä sellaisena saavuta tarpeellista kantovoimaa. Osa runoista on julkaistu aiemmin vammaisten runoantologiassa "Pisaroita".