Viisi pientä draamallista tekstiä

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Ilmestynyt numerossa

11/1981

Teosarvio

Paavo Haavikon parikymmenopuksinen näytelmä- ja kuunnelmatuotanto ei useinkaan ole helposti lähestyttävää. Hän siirtää nykypäivää menneisyyteen, menne¬syyttä nykypäivään. Näiden viiden näytelmän aikarajoina ovat 300-luvun Valtion Viini-Yhtiön pääkonttori Roomassa ja 1800-luvun lopun "paperi- ja muuta suurempaa teollisuutta harjoittavan yhtiön" johtokunnan kokous. Haavikko sijoittaa ihmiset ja jumalat omaan hierarkkiseen järjestelmäänsä, jossa mm. valtio, armeija, oikeuslaitos, kirkko ja perhe muodostavat omat koneistonsa. Valtion ja yksityinen firma ja byrokratia ovat näissä näytelmissä keskeisiä. Näytelmät eivät ole totunnaisen teatterikäsityksen tuotteita, mikä on kaikenkarvaisia kamarinäytelmiä seuraamaan joutuneille iloinen asia. Haavikon teksteissä lukijaa kiinnostaa erikoisesti myös niiden niin täsmällinen kieli, ettei sitä täsmälliseksi aina huomaakaan.