Tapahtukoon sade, huuhtokoon ikävä

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Ilmestynyt numerossa

11/1981

Teosarvio

Toivo Laakso on julkaissut runojaan harvakseltaan; ensimmäinen kokoelma "Epäkiitolliset näyt" ilmestyi 1966, tämä kokoelma on neljäs. Sama verkkainen tahti näyttäytyy itse runoissakin: vallitsevalta ilmeeltään ne ovat hiljaisen pohtivia, mietteliäitä ja eleettömiä. Osittain toistuu edellisen kokoelman tematiikka: langat menneeseen näkyvät kertovissa lapsuuden muistoissa, nykyminää ympäröi ihmisen mahdollisuuksien ja kaiken katoavaisuuden, unohduksen väistämättömyyden lempeän ironinenkin pohdinta. Kirjaa leimaa sadekesän apeus, eräänlainen voimattomuus elämän edessä, "elämä kohtelee meitä". Löysyydestä tai jännitteettömyydestä ei Laakson runoissa silti ole kysymys, ja kaikessa toteavuudessaankin kirjoittaja kiteyttää ajatuksensa usein varsin osuvasti.